Interešu izglītības pulciņi tehnoloģijās

Aicinām iepazīties ar Interešu izglītības centra “Lielvārdi” 2019./2020. mācību gada tehnoloģiju pulciņu piedāvājumu, abonementa maksas kārtību un iekšējās kārtības noteikumiem. Ja piekrītat visiem nosacījumiem, aicinām aizpildīt Elektronisko pieteikuma anketu.

Elektroniskā pieteikumu anketa

Pulciņu nodarbības "Lielvārdos" plānots atsākt tikai rudenī! 

Iekšējās kārtības noteikumi

Lai nodrošinātu maksimāli kvalitatīvu pulciņu darbību, esam izstrādājuši detalizētus iekšējās kārtības noteikumus, ar kuriem pirms pulciņa pakalpojuma līguma noslēgšanas ir jāiepazīstas un kuriem ir jāpiekrīt gan skolēniem, gan viņu vecākiem. 

Iekšējās kārtības noteikumi (PDF)

LEGO Pētnieku klubs     (1.-2. klase)                           JAUNUMS

LEGO klubā uzņemsim skolēnus, kam patīk ienirt LEGO kluču pasaulē un būvēt. Šeit kopā ar vienaudžiem būs iespējams gan radoši izpausties, gan papildināt zināšanas dažādās STEM zinātņu jomās. Katrā nodarbībā kluba biedrus sagaidīs kāds būvēšanas uzdevums, kas dos iespēju attīstīt tādas svarīgas prasmes kā problēmrisināšana, konstruēšana, pacietība, prezentēšana u.c. Kad radošais gars un tehnika satiekas, top brīnumi. Liksim kopā prātus, sadarbosimies un radīsim LEGO mini pasauli kopā! Nodarbības vadīs pedagogi Elīna Gribuste un asistents Mareks Kristiāns Grizāns

Trešdiena, 15:30 - 17:00 [ Lielvārdu mācību klase ] Maksa - 26 EUR mēnesī

micro:bit robotika     (3.-8. klase)                                  JAUNUMS

micro:bit ir izglītības nozarē populārs programmējams mikrokontrolieris jeb minidatoriņš, kas ir aprīkots ar dažādiem sensoriem un diožu ekrānu. Tas ir īpaši izstrādāts skolēnu izglītošanai programmēšanas un elektronikas jomā. Pulciņā caur vizuālo programmēšanu mācīsimies kontrolēt micro:bit minidatoru un meklēsim tā praktiskās pielietojuma iespējas reālajā dzīvē, veidojot dažādus projektus. Nodarbības vadīs pedagogs Jānis Lūsis Grupa šobrīd pilna, taču intereses gadījumā var pieteikties rindā - ja nu kāds tomēr atsakās.

Otrdiena, 15:30 - 17:00 [ Lielvārdu mācību klase ] Maksa - 26 EUR mēnesī

Tehniskā jaunrade     (3.-12. klase)                             

Daudzpusīgs pulciņš, kurā skolēni apgūs iemaņas darbā ar kartonu, saplāksni, koku un citiem materiāliem, kā arī apgūs pamatzināšanas elektronikā un 3D modelēšanā, lai pēc tam šīs prasmes liktu kopā un radītu dažādus interesantus projektu darbus. Attīstīsim dizaina domāšanu un veidosim savas prasmes projektu darbu plānošanā un īstenošanā. Šajā pulciņā noteikti būs nepieciešama pacietība, vēlme mācīties jaunas un ikdienā noderīgas lietas!

Nodarbības vadīs pedagogi Edgars Gribusts, Andris Gribusts, Jānis Lūsis

Ceturtdienas, 16:20 - 17:50 [ Lielvārdu darbnīca ] Maksa - 26 EUR mēnesī

Jaunie programmētāji     (3.-6. klase)                            

Apgūstot programmēšanu, bērni kļūst par savas pasaules veidotājiem – arhitektiem, filozofiem, vadītājiem un, galvenais, radošām personībām. Nodarbībās skolēni caur vizuālās programmēšanas platformām (Code.org, un Scratch) iepazīs mūsdienu tehnoloģijas, attīstīs loģisko un kritisko domāšanu. Nodarbības vadīs pedagogs Jānis Lūsis

Pirmdienas, 15:30 - 17:00 [ Lielvārdu mācību klase ] Maksa - 26 EUR mēnesī

Mēroga modelēšana     (3.-12. klase)                        

Modelēšanas pulciņā skolēniem būs iespēja apgūt praktiskās zināšanas par to, kas ir diorāmas jeb stenda modeļi, maketi un kā tos izgatavo, pielietojot visdažādākos materiālus, piemēram, smiltis, skaidas, krūmu zarus, sūnas, putuplastu, papīru utt. Mēroga modelisms attīsta mikro-motoriku, radošo domāšanu, iztēli, plānošanu, secīgu un sistemātisku pieeju. Modeļa radīšanas process attīsta zināšanas vairākās zinātnēs – matemātika, ķīmija, fizika, vēsture, zīmēšana. Nodarbības vadīs pedagogs Edgars Gribusts

Pirmdienas, 15:30 - 17:00 [ Lielvārdu darbnīca ] Maksa - 26 EUR mēnesī

Arduino Robotika     (4.-9. klase)                                  

Pulciņš skolēniem ar priekšzināšanām programmēšanā. Skolēni turpinās apgūt zināšanas par Arduino platformu un dažādiem elektronikas elementiem - vadiem, slēdžiem, motoriem, sensoriem, kas izmantojami savienojumā ar Arduino mikrokontrolieri. Lai visu iepriekšminēto varētu vadīt un kontrolēt, būs jāapgūst arī programmēšana C/C++ valodā. Rezultātā skolēni varēs iemācīties izveidot dažādus elektronikas un robotikas projektus, kurus ir iespējams praktiski pielietot arī ikdienā. Nodarbības vadīs pedagogs Jānis Lūsis

Ceturtdienas, 16:20 - 17:50 [ Lielvārdu mācību klase ]

Vizuālās Tehnoloģijas 1     (3.-7. klase)                            

Mācīsimies atšķirt datorgrafikas divus pamatveidus – rastra grafiku un vektorgarfiku, kas paredzēta noteiktu attēlu apstrādes funkciju veikšanai. Apgūsim pamatprasmes darbā ar attēlu redaktoru gimp un vektorgrafikas redaktoru inkscape. Skolēniem nepieciešamas pamata iemaņas darbā ar datoru (failu izveide, saglabāšana, kopēšana, meklēšana tīmekļa pārlūkā utmldz.).

Nodarbības vadīs pedagoģe Laila Dambīte

Trešdienas, 15:30 - 17:00 [ Lielvārdu darbnīca ] Maksa - 26 EUR mēnesī

LEGO Mehānika un Robotika     (3.-6. klase)                            

Izmantojot specializētus LEGO konstruktoru komplektus, bērni darbojoties individuāli un pāros pakāpeniski apgūs dažādu mehānismu darbības principus. Šis pulciņš nav domāts kā vienkārša rotaļāšanās ar LEGO klucīšiem, bet gan nopietns darbs pie savu zināšanu, loģiskās domāšanas un konstruēšanas spēju attīstīšanas! Otrajā mācību pusgadā turpināsim ar robotiku - apgūsim LEGO NXT robotu uzbūves, darbības un programmēšanas pamatprincipus un pildīsim dažādus āķīgus uzdevumus, kuru atrisināšanai nepieciešama iztēle, attapība un loģiskā domāšana. Pulciņš paredzēts iesācējiem - tiem, kas iepriekšējā gadā nav apmeklējuši LEGO Mehānikas pulciņu.

Nodarbības vadīs pedagogs Jānis Lūsis

Piektdienas, 15:30 - 17:00 [ Lielvārdu mācību klase ] Maksa - 26 EUR mēnesī

Maksa par dalību pulciņos

Abonementa maksa

Jaunajā 2019./20. mācību gadā turpina darboties abonementa maksas princips, kā tas ir citās novada interešu izglītības iestādēs. 

Audzēknim dalības maksa pulciņos tiek noteikta par mēnesi neatkarīgi no apmeklēto nodarbību skaita. 

Nodarbībām nepieciešamo materiālu izmaksas iekļautas dalības maksā!

Nodarbību skaits

Nodarbību skaits mēnesī var variēt atkarībā no svētku dienām, brīvlaikiem u.c. apstākļiem, taču mācību gada griezumā tas izlīdzinās, un mēs katram skolēnam nodrošināsim vismaz 33 nodarbības. (Ja nodarbība nenotiek, piemēram, pedagoga prombūtnes dēļ, tad abonementa maksa tiek atbilstoši samazināta.)

Ilgstošas audzēkņa slimošanas gadījumā (vismaz 4 nodarbības pēc kārtas, uzrādot ārsta zīmi) par atlaidi abonementa maksai jāvienojas ar IIC “Lielvārdi” vadību.

Ziņošana par kavējumiem

Lai arī turpmāk laicīgs paziņojums par nodarbības kavējumu vairs nesamazinās mēneša abonementa maksu, tomēr aicinām arī turpmāk savlaicīgi ziņot pedagogiem par neierašanos uz nodarbībām. Tas ir svarīgi, lai kvalitatīvi sagatavotos darbam!

Pašvaldības līdzfinansējums

Šobrīd norisinās sarunas ar Lielvārdes novada pašvaldību par līdzfinansējuma piesaisti. Ja viss izdosies sekmīgi, tad, pateicoties pašvaldības līdzfinansējumam, Lielvārdes novada izglītības iestāžu audzēkņiem maksājums par pulciņa apmeklējumu būs 14 eiro mēnesī.


Atlaides

Ja vienā pulciņā piedalās vairāki vienas ģimenes bērni, katra nākamā bērna abonementa maksai tiek piemērota 10% atlaide.

Nodokļu atlaide Visas IIC “Lielvārdi’ interešu izglītības nodarbību programmas ir licencētas, tāpēc vecāki var saņemt atpakaļ pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli 23% apmērā par attaisnotajiem izdevumiem, iesniedzot VID maksājumus apliecinošus dokumentus. Šis nosacījums nav attiecināms uz Logopēdijas, Mākslas un Mūzikas terapijas nodarbībām, kas nav klasificējamas kā interešu izglītība.

Plānotie brīvlaiki

2019./20. mācību gadā IIC “Lielvārdi” brīvlaiki paredzēti sekojošos datumos:

  • Rudens brīvlaiks 21. - 25. oktobris
  • Ziemas brīvlaiks 23. decembris - 3. janvāris
  • Pavasara brīvlaiks 16. - 20. marts

Pieteikšanās nodarbībām

Pieteikšanās uz interešu izglītības pulciņu nodarbībām norisinās tikai elektroniskā veidā. Aicinām iepazīties ar nodarbību grafiku, maksas informāciju un iekšējās kārtības noteikumiem. Ja piekrītat visiem nosacījumiem, aicinām aizpildīt Elektronisko pieteikuma anketu.

Elektroniskā pieteikumu anketa


 .