Par pulciņiem tehnoloģiju jomā

Izvērtējot apstākļus, šobrīd centrā netiek plānots organizēt interešu izglītības nodarbības tehnoloģiju jomā.