Centrs šobrīd nestrādā

Līdz ar Covid-19 pandēmijas izplatību un valstī noteiktajiem interešu izglītības organizēšanas noteikumiem Interešu izglītības centrs "Lielvārdi" šobrīd nestrādā un nodarbības neorganizē. Vasaras periodā nodarbības arī netiks piedāvātas un tuvākās izmaiņas darbībā var būt gaidāmas uz jaunā mācību gada sākumu.

Interešu izglītības pulciņš tehnoloģijās

Izvērtējot dažādus apstākļus, no kuriem atkarīgas centra iespējas kvalitatīvi nodrošināt interešu izglītības programmu īstenošanu, šajā mācību gadā esam pieņēmuši lēmumu ievērojami samazināt pulciņu piedāvājumu. Šobrīd nodrošināsim vienu tehnoloģiju jomas pulciņu darbam ar motivētākajiem un talantīgākajiem skolēniem. Aicinām iepazīties ar pulciņa aprakstu, pieteikšanās nosacījumiem un iekšējās kārtības noteikumiem. Ja piekrītat visiem nosacījumiem, aicinām aizpildīt Elektronisko pieteikuma anketu (saites poga zemāk).

Ja kāds interesents saskata vēlmi un iespējas vadīt kādu tehnoloģiju jomas pulciņu, aicinām sazināties ar centra vadību, lai pārrunātu potenciālās sadarbības iespējas! 

Iekšējās kārtības noteikumi

Lai nodrošinātu maksimāli kvalitatīvu pulciņu darbību, esam izstrādājuši detalizētus iekšējās kārtības noteikumus, ar kuriem pirms pulciņa pakalpojuma līguma noslēgšanas ir jāiepazīstas un kuriem ir jāpiekrīt gan skolēniem, gan viņu vecākiem. 

Iekšējās kārtības noteikumi (PDF)

Tehniskā jaunrade     (4.-12. klase) 

Daudzpusīgs pulciņš, kurā skolēni apgūs iemaņas darbā ar kartonu, saplāksni, koku un citiem materiāliem, kā arī apgūs pamatzināšanas elektronikā, 3D modelēšanā un programmēšanā, lai pēc tam šīs prasmes liktu kopā un radītu dažādus interesantus projektu darbus. Attīstīsim dizaina domāšanu un veidosim savas prasmes projektu darbu plānošanā un īstenošanā.


Nodarbības vadīs pedagogi Edgars Gribusts, Andris Gribusts, Jānis Lūsis

Dalībai pulciņā gaidām motivētus un darīt gribošus jauniešus, kuriem ir pacietība un vēlme mācīties! Lai pieteiktos pulciņam, skolēnam jāaizpilda pieteikuma anketa, kurā būs nepieciešams aprakstīt savu motivāciju piedalīties šajā pulciņā un aprakstīt kādu projektu, kuru pašam ļoti gribētos īstenot! Vecākiem jāpalīdz ievadīt nepieciešamos personas datus un kontaktinformāciju un jāveic anketas iesniegšanu.

Otrdienas, 16:30 - 18:00 [ Lielvārdu darbnīca ]

Dalība pulciņā paredzēts apmaksāt no Lielvārdes novada pašvaldības piešķirtā finansējuma darbam ar talantīgajiem skolēniem tehnoloģiju jomā.

Elektroniskā pieteikuma anketa
 
Pulciņa nodarbības paredzēts uzsākt oktobra mēnesī.

Plānojam veidot divas skolēnu grupas - viena skolēniem bez priekšzināšanām un otra grupa skolēniem, kas iepriekšējos gados jau ir apmeklējuši tehnoloģiju jomas pulciņus.

Ziņošana par kavējumiem

Lai arī turpmāk laicīgs paziņojums par nodarbības kavējumu vairs nesamazinās mēneša abonementa maksu, tomēr aicinām arī turpmāk savlaicīgi ziņot pedagogiem par neierašanos uz nodarbībām. Tas ir svarīgi, lai kvalitatīvi sagatavotos darbam!

Plānotie brīvlaiki

2020./21. mācību gadā IIC “Lielvārdi” brīvlaiki paredzēti sekojošos datumos:

  • Rudens brīvlaiks 19. - 23. oktobris
  • Ziemas brīvlaiks 21. decembris - 1. janvāris
  • Pavasara brīvlaiks 15. - 19. marts

 .