Interešu izglītības pulciņi

Aicinām iepazīties ar Interešu izglītības centrā “Lielvārdi” aizvadītā 2017./2018. mācību gada pulciņu piedāvājumu, maksas informāciju un iekšējās kārtības noteikumiem. Nodarbības notiek darba dienās 1 reizi nedēļā (1,5 h). Pieteikšanās uz jauno 2018./2019. mācību gadu sāksies augusta mēnesī! Sekojiet līdzi informācijai.

Maksa

Maksa par viena pulciņa apmeklējumu ir 24 eiro mēnesī.
Taču p
ateicoties Lielvārdes novada pašvaldības līdzfinansējumam, Lielvārdes novada izglītības iestāžu audzēkņiem līdzmaksājums par pulciņa apmeklējumu ir 14 eiro mēnesī. Pulciņa dalības maksa ir noteikta kā mēneša maksa un netiek rēķināta pēc nodarbību reižu skaita mēnesī. No maksas iespējams atbrīvot vien ar attaisnojošu iemeslu (ārsta zīme). Nodarbībām nepieciešamo materiālu izmaksas iekļautas dalības maksā!

Svarīgi!

Lai nodrošinātu maksimāli kvalitatīvu pulciņu darbību, esam izstrādājuši detalizētus iekšējās kārtības noteikumus, ar kuriem pirms pulciņa pakalpojuma līguma noslēgšanas ir jāiepazīstas un kuriem ir jāpiekrīt gan skolēniem, gan viņu vecākiem. 

Apskatīt iekšējās kārtības noteikumus (PDF)       

Tehnoloģiju jomas pulciņi

3D datormodelēšana
(7.-12. klase)

Jaunieši apgūs pamata prasmes datorrasēšanā un 3D datormodelēšanā, lai savas ieceres realizētu ar CNC darbgalda vai 3D printera palīdzību. (Pedagogs Edgars Gribusts)

Jaunie programmētāji 
(3.-5. klase)

Apgūstot programmēšanu, bērni kļūst par savas pasaules veidotājiem – arhitektiem, filozofiem, vadītājiem un, galvenais, radošām personībām. Nodarbībās skolēni iepazīst mūsdienu tehnoloģijas, attīsta loģisko un kritisko domāšanu. (Pedagogs Jānis Lūsis)

LEARN IT 2 programmēšana    (4.-7. klase)

Mācīsimies veidot tīmekļa saturu (HTML, CSS), apgūsim mobilo lietotņu veidošanu (JavaScript) un iepazīsim dažādas citas mūsdienu tehnoloģijas, attīstot loģisko un kritisko domāšanu. (Pedagogs Jānis Lūsis) 

Elektronikas praktiskie pamati (4.-9. klase)

Pulciņš skolēniem ar pamata zināšanām elektronikā. Nodarbībās iemācīsimies pielietot mēraparātus, apgūsim izpratni par radioshēmu darbību, kā arī apgūsim praktiskās iemaņas lodēšanā, montāžā un elektronikas shēmu konstruēšanā. (Pedagogs Andris Gribusts)

LEGO Robotika
(3.-8. klase)

Robots pats no sevis neko nepaveic – tieši cilvēks ir tas, kurš to uzkonstruē, izveido un liek paveikt konkrētas vēlamās darbības. Apgūsim robotu uzbūves, darbības un programmēšanas pamatprincipus. (Pedagogs Jānis Lūsis)

Vizuālās tehnoloģijas
(4.-7. klase)

Pavisam jauns pulciņš, kurā mācīsimies pielietot mūsdienu tehnoloģijas, lai zīmētu, rasētu, modelētu, apstrādātu fotogrāfijas un video, kā arī veidotu animācijas. Īsāk sakot - lūkosim iepazīt visu, kas saistīts ar ekrānos redzamajiem attēliem, to veidošanu un apstrādi! (Pedagogi Laila Dambīte, Jānis Lūsis)

LEGO Mehānika
(2.-6. klase)

Izmantojot specializētus LEGO konstruktoru komplektus, bērni darbojoties individuāli un pāros pakāpeniski apgūs dažādu mehānismu darbības principus. Šis pulciņš nav domāts kā vienkārša rotaļāšanās ar LEGO klucīšiem, bet gan nopietns darbs pie savu zināšanu, loģiskās domāšanas un konstruēšanas spēju attīstīšanas! (Pedagogs Jānis Lūsis)Dabaszinību jomas pulciņi

Jauno pētnieku klubs (1.-2. klase)

Izzini sevi un pasauli no mikroskopiskas šūnas līdz visuma plašumiem! Iepazīsti apkārtējo pasauli caur praktiskiem uzdevumiem un izzinošiem eksperimentiem, pētot visdažādākās dabaszinību tēmas un mēģinot tajās saskatīt saistību arī ar citām zinātnēm - ģeogrāfiju, mūziku, vēsturi un citām jomām. (Pedagogs Elīna Gribuste)

Jauno pētnieku klubs 2 (2.-3. klase)

Ar jau pieredzējušiem pētniekiem šogad turpināsim iesākto darbu. Pētīsim vēl neapgūtās tēmas, lai vēl vairāk bagātinātu savas zināšanas par pasauli mums visapkārt. (Pedagogs Elīna Gribuste)


 .