Mūzikas terapija

Mūzikas terapija ir mūzikas zinātnisks pielietojums terapeitiskiem / ārstnieciskiem nolūkiem. Mūzikas terapija ir viens no alternatīviem terapijas veidiem, kas palīdz bērniem ar garīgiem vai fiziskiem traucējumiem. Tā attīsta bērnu sociālās komunikācijas spējas un izskaidro emocionālo attiecību nianses. Mūzikas terapija attīsta valodas izpratni un veicina runas, dzirdes attīstību, uzlabo atmiņu, atraisa kreativitāti, ļauj izteikt emocijas, rosina uz aktīvu pašizpausmi, tā ceļot pašapziņu. 
Nodarbības vada sertificēta mākslas terapeite mūzikas terapijā Iveta Umule

Individuālā mūzikas terapija

Katra sesija ir piemērota konkrētā bērna vecumam un vajadzībām.

Nodarbības 1 reizi nedēļā piektdienās
Bērniem (30-60 min.)
Maksa - 15 līdz 20 EUR par nodarbību

Pieteikšanās uz terapijas nodarbībām pa tālruni: 
29515672 (Iveta)