Montesori nodarbības

Individuālās Montesori nodarbības (1 līdz 2 bērni)

Montesori atveseļojošās pedagoģijas nodarbībās bērnam ir unikāla iespēja ienākt sagatavotā Montesori vidē, kur ikviens var iemantot un ieraudzīt brīvību, kārtību, skaistumu, koncentrēšanos, pacietību, gribu un uzmanību, kustību koordināciju, neatkarību, patstāvību, loģiku un mieru, kā arī sagatavot savu roku rakstīšanai, aci redzēšanai un dvēseli jušanai. Ikvienam bērnam ir iespēja darboties brīvi ar praktiskiem, sajūtu, valodas, matemātikas un dabas zinību materiāliem.

Nodarbības 1 reizi nedēļā 
Ilgums līdz stundai - atkarībā no bērna spējām noturēt uzmanību.

Pedagoģe Dace Gailīte
Pirmdienas un Ceturtdienas
15:30 - 19:30
Brīvu vietu šobrīd vairs nav!

Pedagoģe Aiga Kriņģele
Starptautiskā izglītība Montesori pedagoģijā
11 gadu pieredze darbojoties Montesori kabinetā Ventspilī
Audzina četrus bērnus, viens no bērniem ar īpašām vajadzībām
Trešdienas
15:30 - 19:30
Brīvu vietu šobrīd vairs nav!

Aizpildot elektronisko pieteikuma anketu jānorāda izvēlētais pedagogs un konkrētā diena. Pedagogs ar klientu sazināsies, lai vienotos par konkrētu nodarbības laiku.

Maksa - 44 EUR mēnesī Divi bērni nodarbībā no vienas ģimenes - 52 EUR mēnesī


Elektroniskā pieteikumu anketa

Montesori grupu nodarbības
(no 2,5 līdz 7 gadiem)

Montesori nodarbības mazās grupiņās ir unikāla iespēja bērniem ne tikai darboties ar Montesori materiāliem, bet arī uzsākt un pilnveidot socializācijas un sadarbības prasmes. 

Nodarbības 1 reizi nedēļā  (1 h)

Pedagoģe Dace Gailīte
Pirmdienas un Ceturtdienas
15:30 - 19:30
Brīvu vietu šobrīd vairs nav!

Maksa - 28 EUR mēnesī

Montesori mazulīšu rīti 
(no 1 līdz 2,5 gadiem)

Brīnišķīga iespēja mazākajiem bērniņiem kopā ar mammu vai tēti satikties ar citiem mazuļiem sagatavotā Montesori vidē, kur liesim ūdeni, bērsim pupas, vērsim pērles, nesīsim paplāti, līmēsim, griezīsim ar šķērēm, zīmēsim, būvēsim torni un sirsnīgi aprunāsimies. 

Nodarbības 1 reizi nedēļā  (1 h)

Pedagoģe Linda Zunde
Trešdienas
9:30 - 12:00
Brīvu vietu šobrīd vairs nav!

Maksa - 28 EUR mēnesī

Abonementa maksa

Jaunajā 2020./21. mācību gadā turpina darboties abonementa maksas princips, kā tas ir citās novada interešu izglītības iestādēs.

Audzēknim dalības maksa Montesori grupu nodarbībās tiek noteikta par mēnesi neatkarīgi no apmeklēto nodarbību skaita.

Abonementa maksas princips neattiecas uz individuālajām nodarbībām.

Maksa par nodarbībām norādīta pie katra konkrētā nodarbību veida.

Nodarbībām nepieciešamo materiālu izmaksas iekļautas dalības maksā!

Pieteikšanās nodarbībām

Pieteikšanās uz Mārītes Montesori Mājas piedāvātajām nodarbībām norisinās tikai elektroniskā veidā. Aicinām iepazīties ar nodarbību grafiku, maksas informāciju un iekšējās kārtības noteikumiem. Ja piekrītat visiem nosacījumiem, aicinām aizpildīt Elektronisko pieteikuma anketu.

Nodarbību skaits

Nodarbību skaits mēnesī var variēt atkarībā no svētku dienām, brīvlaikiem u.c. apstākļiem, taču mācību gada griezumā tas izlīdzinās, un mēs katram skolēnam nodrošināsim vismaz 33 nodarbības. (Ja nodarbība nenotiek, piemēram, pedagoga prombūtnes dēļ, tad abonementa maksa tiek atbilstoši samazināta.)

Ilgstošas audzēkņa slimošanas gadījumā (vismaz 4 nodarbības pēc kārtas, uzrādot ārsta zīmi) par atlaidi abonementa maksai jāvienojas ar IIC “Lielvārdi” vadību.

Ziņošana par kavējumiem

Lai arī turpmāk laicīgs paziņojums par nodarbības kavējumu vairs nesamazinās mēneša abonementa maksu, tomēr aicinām arī turpmāk savlaicīgi ziņot pedagogiem par neierašanos uz nodarbībām. Tas ir svarīgi, lai kvalitatīvi sagatavotos darbam!


Elektroniskā pieteikumu anketa

Atlaides

Ja vienā pulciņā piedalās vairāki vienas ģimenes bērni, katra nākamā bērna abonementa maksai tiek piemērota 10% atlaide.

Nodokļu atlaide

Visas IIC “Lielvārdi’ interešu izglītības nodarbību programmas ir licencētas, tāpēc vecāki var saņemt atpakaļ pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli 23% apmērā par attaisnotajiem izdevumiem, iesniedzot VID maksājumus apliecinošus dokumentus. Šis nosacījums nav attiecināms uz Logopēdijas, Mākslas un Mūzikas terapijas nodarbībām, kas nav klasificējamas kā interešu izglītība.

Plānotie brīvlaiki

2020./21. mācību gadā IIC “Lielvārdi” brīvlaiki paredzēti sekojošos datumos:

  • Rudens brīvlaiks 19. - 23. oktobris
  • Ziemas brīvlaiks 21. decembris - 1. janvāris
  • Pavasara brīvlaiks 15. - 19. marts
 .