Matemātikas Pētnieki

(2. līdz 4. klase) 

Grupu nodarbības "Mārītes Montesori Mājā" plānots atsākt tikai rudenī.

Mācību gada laikā mēs iziesim cauri visiem pamattematiem, kuri tiek aplūkoti matemātikas mācību stundās skolā. Mēs paskatīsimies uz matemātiku no citas puses - ar acīm, prātu un rokām! Ielūkosimies matemātikas attīstības vēsturē. Caur stāstiem izdzīvosim līniju nosaukumu rašanos, leņķu veidus, figūru veidošanos. Parunāsim par Babilonijas astronomiem, kuri atklāja to, ko šodien matemātikā lieto visa pasaule. Ielūkosimies mērvienību pasaulē un sapratīsim, cik īstenībā tas viss ir vienkārši! Taustīsim, zīmēsim, locīsim ģeometriskas figūras, apgūsim to nosaukumus. Ienirsim skaitļu valstībā - vai ziniet cik nulles ir miljardam? Darīsim visu, lai matemātika mums rada prieku!

Nodarbības vada pedagoģes Rudīte Voloha un Ināra Dzērve

Norises laiki:

Otrdienas
15:00-16:00  (2.klase)

Trešdienas
17:00-18:00  (3.-4.klase)

Norises vieta - Mārītes Montesori Mājas Montesori kabinets Maksa - 24 EUR mēnesī

Abonementa maksa

Jaunajā 2019./20. mācību gadā turpina darboties abonementa maksas princips, kā tas ir citās novada interešu izglītības iestādēs. 

Audzēknim dalības maksa pulciņos tiek noteikta par mēnesi neatkarīgi no apmeklēto nodarbību skaita. 

Nodarbībām nepieciešamo materiālu izmaksas iekļautas dalības maksā!

Pieteikšanās nodarbībām

Pieteikšanās uz Mārītes Montesori Mājas piedāvātajām nodarbībām norisinās tikai elektroniskā veidā. Aicinām iepazīties ar nodarbību grafiku, maksas informāciju un iekšējās kārtības noteikumiem. Ja piekrītat visiem nosacījumiem, aicinām aizpildīt Elektronisko pieteikuma anketu.

Elektroniskā pieteikumu anketa

Nodarbību skaits

Nodarbību skaits mēnesī var variēt atkarībā no svētku dienām, brīvlaikiem u.c. apstākļiem, taču mācību gada griezumā tas izlīdzinās, un mēs katram skolēnam nodrošināsim vismaz 33 nodarbības. (Ja nodarbība nenotiek, piemēram, pedagoga prombūtnes dēļ, tad abonementa maksa tiek atbilstoši samazināta.)

Ilgstošas audzēkņa slimošanas gadījumā (vismaz 4 nodarbības pēc kārtas, uzrādot ārsta zīmi) par atlaidi abonementa maksai jāvienojas ar IIC “Lielvārdi” vadību.

Ziņošana par kavējumiem

Lai arī turpmāk laicīgs paziņojums par nodarbības kavējumu vairs nesamazinās mēneša abonementa maksu, tomēr aicinām arī turpmāk savlaicīgi ziņot pedagogiem par neierašanos uz nodarbībām. Tas ir svarīgi, lai kvalitatīvi sagatavotos darbam!

Atlaides

Ja vienā pulciņā piedalās vairāki vienas ģimenes bērni, katra nākamā bērna abonementa maksai tiek piemērota 10% atlaide.

Nodokļu atlaide

Visas IIC “Lielvārdi’ interešu izglītības nodarbību programmas ir licencētas, tāpēc vecāki var saņemt atpakaļ pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli 23% apmērā par attaisnotajiem izdevumiem, iesniedzot VID maksājumus apliecinošus dokumentus. Šis nosacījums nav attiecināms uz Logopēdijas, Mākslas un Mūzikas terapijas nodarbībām, kas nav klasificējamas kā interešu izglītība.

Plānotie brīvlaiki

2019./20. mācību gadā IIC “Lielvārdi” brīvlaiki paredzēti sekojošos datumos:

  • Rudens brīvlaiks 21. - 25. oktobris
  • Ziemas brīvlaiks 23. decembris - 3. janvāris
  • Pavasara brīvlaiks 16. - 20. marts

 .