Matemātikas konsultācijas
Individuāli 5. - 9. klašu skolēniem

Individuālajā konsultācijā tu varēsi: 

  • nostiprināt savas zināšanas skolas matemātikas tēmu apguvē, 
  • pilnveidot uzdevumu risināšanas prasmes, 
  • attīstīt savas mācīšanās un domāšanas prasmes,  
  • veidot izpratni par matemātikas pielietojumu dažādās dzīves situācijās, 
  • gūt pārliecību par to, ko tu jau zini, proti un vari! 

Pieejamie konsultāciju laiki – pirmdienās, otrdienās, ceturtdienās 16:00 – 17:00
Konsultācijas ilgums 1h
Maksa 15 EUR

Kontaktinformācija:
Matemātikas skolotāja Vija Zargeviča
e-pasts:  vija.zargevica@lielvards.lv
Mob. tālr.: 29481546


 .