Mākslas Pētnieki

(no 1. līdz 6. klasei) 

Izzinošās mākslas nodarbībās kopā dosimies ceļojumā cauri tūkstošus gadu senajai mākslas vēsturei! 

Nav nepieciešama iepriekšēja pieredze vai prasmes kādā no mākslas veidiem!  Nodarbības vadīs mākslas terapeite Linda Zunde.

Nodarbībās nelielās grupās:

  • kā mākslinieki radošajā darbībā iepazīsim un izmēģināsim dažādus mākslas stilus, materiālus un tehnikas;
  • iejutīsimies mākslas kritiķu lomā, tuvplānā pētot mākslas darbus;
  • kā vēsturnieki caur mākslu iepazīsim dažādus laikmetus.

Norises laiki:

Mākslas Pētnieki 2 (1. - 3. klase)
Piektdienas - 15:00        Brīvu vietu vairs nav!

Mākslas Pētnieki 3 (4. - 6. klase)
Trešdienas - 15:30          Vēl ir viena brīva vieta!

Norises vieta - Mārītes Montesori Mājas Montesori kabinets

Maksa - 30 EUR mēnesī

Abonementa maksa

Jaunajā 2020./21. mācību gadā turpina darboties abonementa maksas princips, kā tas ir citās novada interešu izglītības iestādēs.

Audzēknim dalības maksa pulciņos tiek noteikta par mēnesi neatkarīgi no apmeklēto nodarbību skaita.

Nodarbībām nepieciešamo materiālu izmaksas iekļautas dalības maksā!

Pieteikšanās nodarbībām

Pieteikšanās uz Mārītes Montesori Mājas piedāvātajām nodarbībām norisinās tikai elektroniskā veidā. Aicinām iepazīties ar nodarbību grafiku, maksas informāciju un iekšējās kārtības noteikumiem. Ja piekrītat visiem nosacījumiem, aicinām aizpildīt Elektronisko pieteikuma anketu.

Elektroniskā pieteikumu anketa

Nodarbību skaits

Nodarbību skaits mēnesī var variēt atkarībā no svētku dienām, brīvlaikiem u.c. apstākļiem, taču mācību gada griezumā tas izlīdzinās, un mēs katram skolēnam nodrošināsim vismaz 33 nodarbības. (Ja nodarbība nenotiek, piemēram, pedagoga prombūtnes dēļ, tad abonementa maksa tiek atbilstoši samazināta.)

Ilgstošas audzēkņa slimošanas gadījumā (vismaz 4 nodarbības pēc kārtas, uzrādot ārsta zīmi) par atlaidi abonementa maksai jāvienojas ar IIC “Lielvārdi” vadību.

Ziņošana par kavējumiem

Lai arī turpmāk laicīgs paziņojums par nodarbības kavējumu vairs nesamazinās mēneša abonementa maksu, tomēr aicinām arī turpmāk savlaicīgi ziņot pedagogiem par neierašanos uz nodarbībām. Tas ir svarīgi, lai kvalitatīvi sagatavotos darbam!

Atlaides

Ja vienā pulciņā piedalās vairāki vienas ģimenes bērni, katra nākamā bērna abonementa maksai tiek piemērota 10% atlaide.

Nodokļu atlaide

Visas IIC “Lielvārdi’ interešu izglītības nodarbību programmas ir licencētas, tāpēc vecāki var saņemt atpakaļ pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli 23% apmērā par attaisnotajiem izdevumiem, iesniedzot VID maksājumus apliecinošus dokumentus. Šis nosacījums nav attiecināms uz Logopēdijas, Mākslas un Mūzikas terapijas nodarbībām, kas nav klasificējamas kā interešu izglītība.

Plānotie brīvlaiki

2020./21. mācību gadā IIC “Lielvārdi” brīvlaiki paredzēti sekojošos datumos:

  • Rudens brīvlaiks 19. - 23. oktobris
  • Ziemas brīvlaiks 21. decembris - 1. janvāris
  • Pavasara brīvlaiks 15. - 19. marts
 .