Logopēdija

Logopēdija
pie Ilzes Bērtulsones
(4 gadi līdz 4. klase)

Logopēde Ilze Bērtulsone nodarbojas ar bērniem, kam ir valodas problēmas, kā arī konsultē vecākus par bērna valodas attīstības jautājumiem. Logopēdiskās nodarbības katram bērnam tiek plānotas individuāli, ņemot vērā valodas traucējumu veidu, bērna vecumu un intelektuālās attīstības līmeni.

Logopēde Ilze Bērtulsone
Nodarbības 1 reizi nedēļā (45 min.)
Maksa - 10 EUR par nodarbību
Pieteikšanās pa tālruni: 29175213


 .