Angļu valoda

Ja ir jautājumi par šīm nodarbībām, to norisi un apmeklējuma iespējām, 
aicinām sazināties ar pedagoģi Rudīti Volohu pa tālruni 26119867.

Angļu valoda bērniem  (4 gadi līdz 4. klase)

Mazās grupiņās, mierīgā atmosfērā un radošā darbīgumā apgūsim angļu valodas burvību. Mēs dziedāsim, runāsimies, lasīsim grāmatas, rakstīsim, zīmēsim, spēlēsim teātri un spēles. Lielākie bērni būs priecīgi izprast angļu valodas gramatikas likumus. (Pedagoģe Rudīte Voloha)

Nodarbības 1 reizi nedēļā (45 - 60 min.)
Nodarbību dienas - pirmdienas un ceturtdienas
Maksa - 20 EUR mēnesī

Abonementa maksa

Jaunajā 2018./19. mācību gadā stājas spēkā izmaiņas Interešu izglītības centra “Lielvārdi” nodarbību apmaksas kārtībā! Lai turpinātu nodrošināt šo nodarbību klāstu esošajā cenu līmenī, pārejam uz abonementa maksas principu, kā tas ir citās novada interešu izglītības iestādēs. 

Turpmāk audzēknim dalības maksa Angļu valodas nodarbībās tiks noteikta par mēnesi neatkarīgi no apmeklēto nodarbību skaita.

Abonementa maksas princips neattiecas uz individuālajām nodarbībām.

Nodarbībām nepieciešamo materiālu izmaksas iekļautas dalības maksā!

Pieteikšanās

Pieteikšanās uz Angļu valodas nodarbībām atsāksies augustā. Ja ir vēlme pieteikties, nosūtiet savus kontaktus un informāciju par interesējošajām nodarbībām uz mūsu e-pastu (info@lielvardi.lv). Līdz ko jaunā elektroniskā pieteikumu anketa tiks publicēta - dosim jums ziņu!

Nodarbību skaits

Nodarbību skaits mēnesī var variēt atkarībā no svētku dienām, brīvlaikiem u.c. apstākļiem, taču mācību gada griezumā tas izlīdzinās, un mēs katram skolēnam nodrošināsim vismaz 33 nodarbības. (Ja nodarbība nenotiek, piemēram, pedagoga prombūtnes dēļ, tad abonementa maksa tiek atbilstoši samazināta.)

Ilgstošas audzēkņa slimošanas gadījumā (vismaz 4 nodarbības pēc kārtas, uzrādot ārsta zīmi) par atlaidi abonementa maksai jāvienojas ar IIC “Lielvārdi” vadību.

Ziņošana par kavējumiem

Lai arī turpmāk laicīgs paziņojums par nodarbības kavējumu vairs nesamazinās mēneša abonementa maksu, tomēr aicinām arī turpmāk savlaicīgi ziņot pedagogiem par neierašanos uz nodarbībām. Tas ir svarīgi, lai kvalitatīvi sagatavotos darbam. Paldies tiem audzēkņu vecākiem, kas to ievēroja arī līdz šim!

Atlaides

Ja vienā pulciņā piedalās vairāki vienas ģimenes bērni, katra nākamā bērna abonementa maksai tiek piemērota 10% atlaide.

Nodokļu atlaide

Visas IIC “Lielvārdi’ interešu izglītības nodarbību programmas ir licencētas, tāpēc vecāki var saņemt atpakaļ pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli 23% apmērā par attaisnotajiem izdevumiem, iesniedzot VID maksājumus apliecinošus dokumentus. Šis nosacījums nav attiecināms uz Logopēdijas, Mākslas un Mūzikas terapijas nodarbībām, kas nav klasificējamas kā interešu izglītība.

Plānotie brīvlaiki

2018./19. mācību gadā IIC “Lielvārdi” brīvlaiki paredzēti sekojošos datumos:

  • Rudens brīvlaiks 22. - 26. oktobris
  • Ziemas brīvlaiks 24. decembris - 4. janvāris
  • Pavasara brīvlaiks 11. - 15. marts

 .