2017. gada rudenī centrā “Lielvārdi” durvis vēra “Mārītes Montesori māja”, kurā pirmsskolas un sākumskolas bērni var izvēlēties sev piemērotas nodarbības individuāli vai nelielās grupās. Aicinām iepazīties ar 2018./2019. mācību gada nodarbību piedāvājumu, maksas informāciju un iekšējās kārtības noteikumiem un tad veikt pieteikšanos, aizpildot elektronisko pieteikuma anketu. Uz tikšanos nodarbībās!

Ja ir jautājumi par Montesori nodarbībām, to norisi un apmeklējuma iespējām, 
aicinām sazināties ar pedagoģi Rudīti Volohu pa tālruni 26119867.
Mārītes Montesori Mājas nodarbību piedāvājums

Montesori nodarbības  Angļu valoda  Logopēdija  Mākslas terapija  Mūzikas terapija

Pieteikšanās nodarbībām

Lai pieteiktos Mārītes Montesori Mājas piedāvātajām nodarbībām, aicinām aizpildīt Elektronisko pieteikuma anketu, precīzi norādot visus prasītos datus.

Elektroniskā pieteikuma anketa

Iekšējās kārtības noteikumi

Lai nodrošinātu maksimāli kvalitatīvu pulciņu darbību, esam izstrādājuši detalizētus iekšējās kārtības noteikumus, ar kuriem pirms pulciņa pakalpojuma līguma noslēgšanas ir jāiepazīstas un kuriem ir jāpiekrīt gan skolēniem, gan viņu vecākiem. 

Iekšējās kārtības noteikumi (PDF)


 .