2017. gada rudenī centrā “Lielvārdi” durvis vēra “Mārītes Montesori māja”, kurā pirmsskolas un sākumskolas bērni var izvēlēties sev piemērotas nodarbības individuāli vai nelielās grupās. Aicinām iepazīties ar 2018./2019. mācību gada nodarbību piedāvājumu, maksas informāciju un iekšējās kārtības noteikumiem un tad veikt pieteikšanos, aizpildot elektronisko pieteikuma anketu. Uz tikšanos nodarbībās!

Ja ir jautājumi par Montesori nodarbībām, to norisi un apmeklējuma iespējām, 
aicinām sazināties ar pedagoģi Rudīti Volohu pa tālruni 26119867.
Mārītes Montesori Mājas nodarbību piedāvājums

Montesori nodarbības  Angļu valoda  Logopēdija  Mākslas terapija  Mūzikas terapija

Pieteikšanās nodarbībām

Pieteikšanās uz Mārītes Montesori Mājas piedāvātajām nodarbībām atsāksies augustā. Ja ir vēlme pieteikties, nosūtiet savus kontaktus un informāciju par interesējošajām nodarbībām uz mūsu e-pastu (info@lielvardi.lv). Līdz ko jaunā elektroniskā pieteikumu anketa tiks publicēta - dosim jums ziņu!

Sūtīt e-pastu!

Iekšējās kārtības noteikumi

Lai nodrošinātu maksimāli kvalitatīvu pulciņu darbību, esam izstrādājuši detalizētus iekšējās kārtības noteikumus, ar kuriem pirms pulciņa pakalpojuma līguma noslēgšanas ir jāiepazīstas un kuriem ir jāpiekrīt gan skolēniem, gan viņu vecākiem. 

Iekšējās kārtības noteikumi (PDF)


 .