Par interešu izglītības nodarbībām jaunajā mācību gadā

Šobrīd ir pieņemti grozījumi MK noteikumos par interešu izglītības īstenošanu, kas pēc būtības pieļauj klātienes izglītības procesu arī mūsu izglītības iestādē, taču pie nosacījuma, ja audzēknim ir apliecinājums par negatīvu Covid-19 testa rezultātu (vai arī vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts). Pirmsskolas vecuma audzēkņiem dalībai interešu izglītības nodarbībās Covid-19 testēšana neesot nepieciešama.

Šobrīd mēs apzinām mūsu pedagogu iespējas piedāvāt nodarbības un skaidrojam arī iestādes organizatoriskos jautājumus par nodarbību norises nodrošināšanu. Līdz ko būsim sagatavojuši nodarbību piedāvājuma plānu, izziņosim pieteikšanos uz nodarbībām! Tas varētu notikt ne ātrāk par septembra otro, trešo nedēļu. Informācija tiks publicēta gan šeit, gan mūsu Facebook lapā, gan arī izsūtīta interesentiem e-pastā.

2017. gada rudenī centrā “Lielvārdi” durvis vēra “Mārītes Montesori māja”, kurā pirmsskolas un sākumskolas bērni var izvēlēties sev piemērotas nodarbības individuāli vai nelielās grupās.


Mārītes Montesori Mājas nodarbību piedāvājums

Pieteikšanās nodarbībām

Pieteikšanās uz Mārītes Montesori Mājas piedāvātajām nodarbībām norisinās tikai elektroniskā veidā. Aicinām iepazīties ar nodarbību piedāvājumu, maksas informāciju un iekšējās kārtības noteikumiem Ja piekrītat visiem nosacījumiem, tad aicinām aizpildīt Elektronisko pieteikuma anketu.

Iekšējās kārtības noteikumi

Lai nodrošinātu maksimāli kvalitatīvu pulciņu darbību, esam izstrādājuši detalizētus iekšējās kārtības noteikumus, ar kuriem pirms pulciņa pakalpojuma līguma noslēgšanas ir jāiepazīstas un kuriem ir jāpiekrīt gan skolēniem, gan viņu vecākiem. 

Iekšējās kārtības noteikumi (PDF)