2017. gada rudenī centrā “Lielvārdi” durvis vēra “Mārītes Montesori māja”, kurā pirmsskolas un sākumskolas bērni var izvēlēties sev piemērotas nodarbības individuāli vai nelielās grupās. Aicinām iepazīties ar 2019./2020. mācību gada nodarbību piedāvājumu, maksas informāciju un iekšējās kārtības noteikumiem. Ja piekrītat visiem nosacījumiem, tad aicinām aizpildīt Elektronisko pieteikuma anketu.

Elektroniskā pieteikuma anketa

Pulciņu nodarbības sākas ar 9. septembri!

Ja ir papildu jautājumi par Montesori nodarbībām, to norisi un apmeklējuma iespējām, aicinām sazināties ar pedagoģi Rudīti Volohu pa tālruni 26119867 vai pa e-pastu rudite.voloha@gmail.com .
Mārītes Montesori Mājas pulciņu piedāvājums

Pieteikšanās nodarbībām

Pieteikšanās uz Mārītes Montesori Mājas piedāvātajām nodarbībām norisinās tikai elektroniskā veidā. Aicinām iepazīties ar nodarbību piedāvājumu, maksas informāciju un iekšējās kārtības noteikumiem Ja piekrītat visiem nosacījumiem, tad aicinām aizpildīt Elektronisko pieteikuma anketu.

Elektroniskā pieteikumu anketa

Iekšējās kārtības noteikumi

Lai nodrošinātu maksimāli kvalitatīvu pulciņu darbību, esam izstrādājuši detalizētus iekšējās kārtības noteikumus, ar kuriem pirms pulciņa pakalpojuma līguma noslēgšanas ir jāiepazīstas un kuriem ir jāpiekrīt gan skolēniem, gan viņu vecākiem. 

Iekšējās kārtības noteikumi (PDF)


 .