2017. gada rudenī centrā “Lielvārdi” durvis vēra “Mārītes Montesori māja”, kurā pirmsskolas un sākumskolas bērni var izvēlēties sev piemērotas nodarbības individuāli vai nelielās grupās. Aicinām iepazīties ar piedāvājumu, maksas informāciju un iekšējās kārtības noteikumiem, un tad veikt pieteikšanos.

Elektroniskā pieteikšanās anketa pieejama šeit!   

Ja ir jautājumi par šīm nodarbībām, to norisi un apmeklējuma iespējam, aicinām sazināties ar pedagogu Rudīti pa tālruni 26119867.

Spēlēsim skolu (5, 6 un 7 gadi)

Montesori vidē mācīsimies patstāvību, koncentrēšanos, pacietību, gribu un loģiku, kas ir tik svarīgi uzsākot skolas gaitas. Bagātināsim vārdu krājumu, apgūsim rakstīšanas un lasīšanas prasmes. Skaitīsim un rēķināsim līdz 1000. Attīstīsim pozitīvu attieksmi pret sevi, citiem cilvēkiem un apkārtējo vidi. Izkopsim prasmi klausīties, vērot, iedvesmoties un līdzpārdzīvot. Mācīsimies mācīties. (Pedagogs Rudīte Voloha).

Nodarbības 1 reizi nedēļā (1,5 - 2 h)
Maksa - 24 EUR mēnesī

Svarīgi!

Lai nodrošinātu maksimāli kvalitatīvu pulciņu darbību, esam izstrādājuši detalizētus iekšējās kārtības noteikumus, ar kuriem pirms pulciņa pakalpojuma līguma noslēgšanas ir jāiepazīstas un kuriem ir jāpiekrīt gan skolēniem, gan viņu vecākiem.        Apskatīt iekšējās kārtības noteikumus (PDF)

Individuālās Montesori nodarbības (1 līdz 2 bērni)

Montesori atveseļojošās pedagoģijas nodarbībās bērnam ir unikāla iespēja ienākt sagatavotā Montesori vidē, kur ikviens var iemantot un ieraudzīt brīvību, kārtību, skaistumu, koncentrēšanos, pacietību, gribu un uzmanību, kustību koordināciju, neatkarību, patstāvību, loģiku un mieru, kā arī sagatavot savu roku rakstīšanai, aci redzēšanai un dvēseli jušanai. Ikvienam bērnam ir iespēja darboties brīvi ar praktiskiem, sajūtu, valodas, matemātikas un dabas zinību materiāliem. (Pedagogi Laura Ražinska un Dace Gailīte)

Nodarbības 1 reizi nedēļā
Ilgums līdz stundai - atkarībā no bērna spējām noturēt uzmanību
Maksa - 40 EUR mēnesī

Montesori rīti
(no 2 līdz 7 gadiem)

Montesori nodarbības mazās grupiņās ir unikāla iespēja bērniem ne tikai darboties ar Montesori materiāliem, bet arī uzsākt un pilnveidot socializācijas un sadarbības prasmes. (Pedagogs Rudīte Voloha)

Nodarbības 1 reizi nedēļā (1,5 - 2 h)
Maksa - 24 EUR mēnesī.
Ja nāk vienas ģimenes divi bērni,
tad 42 EUR mēnesī.

Montesori mazulīšu rīti (no dzimšanas brīža līdz 2 gadiem)

Brīnišķīga iespēja mazākajiem bērniņiem kopā ar mammu vai tēti satikties ar citiem mazuļiem sagatavotā Montesori vidē, kur liesim ūdeni, bērsim pupas, vērsim pērles, nesīsim paplāti, līmēsim, griezīsim ar šķērēm, zīmēsim, būvēsim torni un sirsnīgi aprunāsimies. (Pedagogs Rudīte Voloha)

Nodarbības 1 reizi nedēļā (1,5 - 2 h)
Maksa - 24 EUR mēnesī

Angļu valoda bērniem  (4 gadi līdz 4. klase)

Mazās grupiņās, mierīgā atmosfērā un radošā darbīgumā apgūsim angļu valodas burvību. Mēs dziedāsim, runāsimies, lasīsim grāmatas, rakstīsim, zīmēsim, spēlēsim teātri un spēles. Lielākie bērni būs priecīgi izprast angļu valodas gramatikas likumus. (Pedagogs Rudīte Voloha)

Nodarbības 1 reizi nedēļā (45 - 60 min.)
Maksa - 20 EUR mēnesī

Logopēdija (4 gadi līdz 4. klase)

Logopēde Ilze Bērtulsone nodarbojas ar bērniem, kam ir valodas problēmas, kā arī konsultē vecākus par bērna valodas attīstības jautājumiem. Logopēdiskās nodarbības katram bērnam tiek plānotas individuāli, ņemot vērā valodas traucējumu veidu, bērna vecumu un intelektuālās attīstības līmeni.

Logopēde Ilze Bērtulsone
Nodarbības 1 reizi nedēļā (45 min.)
Maksa - 10 EUR par nodarbību
Pieteikšanās pa tālruni: 29175213

Logopēdija (no 3 līdz 11 gadiem)

Logopēde un audiologopēde Evija Lazdiņa ar terapijas metodēm palīdz novērst runas un valodas traucējumus. 

Novērš skaņu izrunas traucējumus, fonemātiskās dzirdes un uztveres traucējumus, runas ritma un plūduma traucējumus un rakstu valodas traucējumus (rakstīšanas un lasīšanas traucējumus).  Logopēdijas nodarbībās tiek sniegta palīdzība dažāda veida runas un valodas traucējumiem.

Logopēdiskās nodarbības katram bērnam tiek plānotas individuāli. Tiek sniegtas konsultācijas un apmācība vecākiem.


Runas terapijas metodes / vingrinājumi:

 • Sajūtu pieredzes bagātināšanas vingrinājumi;
 • Skaņu izrunas mācīšana, precizēšana, diferencēšana;
 • Fonemātiskās uztveres attīstīšanas vingrinājumi;
 • Logoritmikas vingrinājumi;
 • Sejas – mutes zonas logopēdiskā masāža (pēc C.Morales metodes);
 • Artikulācijas aparāta: lūpu, mēles, aukslēju un žokļu vingrinājumi, rotaļu un spēļu veidā;
 • Pirkstu sīkās muskulatūras attīstības vingrinājumi;
 • Vārdu krājuma paplašināšanas vingrinājumi;
 • Saistītās runas veidošanas vingrinājumi;
 • Elpošanas un balss aparāta nostiprināšanas metodes;
 • Mācīšanās traucējumu koriģējoši vingrinājumi;
 • Teipošanas metode (“K-Taping® Logopēdijā”)

Logopēde / Audiologopēde  Evija Lazdiņa

Nodarbības 1 reizi nedēļā 
(aptuveni 40 – 45 minūtes, atkarībā no bērna vecuma un koncentrēšanās spējas)

Maksa - 13 EUR par nodarbību
Pieteikšanās pa tālruni: 
26381992

Mākslas terapija

Vizuāli plastiskā mākslas terapijā mākslu un radošo procesu izmanto ārstnieciskā nolūkā. Terapija var palīdzēt mazināt emocionālus traucējumus, uzvedības problēmas, ēšanas, mācīšanās un ar stresu saistītus traucējumus, u.c. Mākslas terapija var arī palīdzēt situācijās, kad cilvēkam nav specifisku grūtību, bet viņa mērķis ir radoša pašizpausme, personības izaugsme un dzīves kvalitātes uzlabošana. Nav nepieciešama iepriekšēja pieredze vai prasmes kādā no mākslas veidiem.(Mākslas terapeite Linda Zunde)

Pieteikšanās uz terapijas nodarbībām pa tālruni:
28803017 (Linda)

Individuālā mākslas terapija

Katra sesija ir piemērota konkrētā cilvēka vajadzībām un mērķiem. Apmeklējums pēc individuāla pieraksta. 

Bērniem (30-60 min.)
Maksa - 10-16 EUR par nodarbību

Pieaugušajiem (60 min.)
Maksa - 20 EUR par nodarbību

Grupa pirmsskolas vecuma bērniem
(4-6 gadi)

Radoša darbošanās kopā ar citiem bērniem drošā un jaukā vidē!

Nodarbības 1 reizi nedēļā (60 minūtes)
Maksa - 10 EUR par nodarbību

Grupa sievietēm

Iespēja radošā procesā izzināt sevi un atklāt savus personīgos resursus.

Nodarbības 1 reizi nedēļā (90 minūtes)
Maksa - 15 EUR par nodarbību

Mūzikas terapija

Mūzikas terapija ir mūzikas zinātnisks pielietojums terapeitiskiem / ārstnieciskiem nolūkiem. Mūzikas terapija ir viens no alternatīviem terapijas veidiem, kas palīdz bērniem ar garīgiem vai fiziskiem traucējumiem. Tā attīsta bērnu sociālās komunikācijas spējas un izskaidro emocionālo attiecību nianses. Mūzikas terapija attīsta valodas izpratni un veicina runas, dzirdes attīstību, uzlabo atmiņu, atraisa kreativitāti, ļauj izteikt emocijas, rosina uz aktīvu pašizpausmi, tā ceļot pašapziņu.
(Mūzikas terapeite Iveta Umule)

Pieteikšanās uz terapijas nodarbībām pa tālruni: 
29515672 (Iveta)

Individuālā mūzikas terapija

Katra sesija ir piemērota konkrētā bērna vecumam un vajadzībām.

Nodarbības 1 reizi nedēļā
Bērniem (30-60 min.)
Maksa - 10 līdz 16 EUR par nodarbību

Grupa pirmsskolas vecuma bērniem
(4-6 gadi)

Grupā līdz 6 bērniem, 12 nodarbību kurss.
Pieteikšanās uz šobrīd izsludināto grupu!

Nodarbības 1 reizi nedēļā (40 min.)
Maksa - 28 EUR mēnesī

Grupa mazuļiem (1-2 gadi) kopā ar māmiņām

Mūzikas terapijas un theraplay elementu izmantošana. Grupā līdz 6 bērniem, 12 nodarbību kurss. Pieteikšanās uz šobrīd izsludināto grupu!

Nodarbības 1 reizi nedēļā (40 min.)
Maksa - 28 EUR mēnesī


 .