Mākslas terapija

Māksla ir veids, kurā bērns var radoši izpausties un pastāstīt par savām jūtām, sajūtām un emocijām bez vārdiem. Vizuāli plastiskā mākslas terapija bērniem var palīdzēt mazināt emocionālus traucējumus, uzvedības problēmas, ēšanas, mācīšanās un ar stresu saistītus traucējumus u.c.. Mākslas terapija var palīdzēt arī situācijās, kad nav specifisku grūtību, bet mērķis ir radoša pašizpausme, personības izaugsme un dzīves kvalitātes uzlabošana. Svarīgi - mākslas terapijā nav nepieciešama iepriekšēja pieredze vai prasmes kādā no mākslas veidiem! 
Nodarbības vada Mākslas terapeite Linda Zunde

Individuālā mākslas terapija

Katra sesija ir piemērota konkrētā cilvēka vajadzībām un mērķiem. Apmeklējums pēc individuāla pieraksta. 

Pieteikšanās uz terapijas nodarbībām pa tālruni: 
28803017 (Linda)