Logopēdija

Logopēdija 
pie Evijas Lazdiņas
(no 3 līdz 11 gadiem)

Logopēds ar terapijas metodēm palīdz novērst runas un valodas traucējumus. 

Novērš skaņu izrunas traucējumus, fonemātiskās dzirdes un uztveres traucējumus, runas ritma un plūduma traucējumus un rakstu valodas traucējumus (rakstīšanas un lasīšanas traucējumus).

Logopēdijas nodarbībās tiek sniegta palīdzība dažāda veida runas un valodas traucējumiem.

Logopēdiskās nodarbības katram bērnam tiek plānotas individuāli. Tiek sniegtas konsultācijas un apmācība vecākiem.

Runas terapijas metodes un vingrinājumi:

 • Sajūtu pieredzes bagātināšanas vingrinājumi;
 • Skaņu izrunas mācīšana, precizēšana, diferencēšana;
 • Fonemātiskās uztveres attīstīšanas vingrinājumi;
 • Logoritmikas vingrinājumi;
 • Sejas – mutes zonas logopēdiskā masāža (pēc C.Morales metodes);
 • Artikulācijas aparāta: lūpu, mēles, aukslēju un žokļu vingrinājumi, rotaļu un spēļu veidā;
 • Pirkstu sīkās muskulatūras attīstības vingrinājumi;
 • Vārdu krājuma paplašināšanas vingrinājumi;
 • Saistītās runas veidošanas vingrinājumi;
 • Elpošanas un balss aparāta nostiprināšanas metodes;
 • Mācīšanās traucējumu koriģējoši vingrinājumi;
 • Teipošanas metode (“K-Taping® Logopēdijā”).

Logopēde / Audiologopēde 
Evija Lazdiņa

Pirmreizējā vizīte / konsultācija – 20 EUR
Nodarbība – 15 EUR par nodarbību

Pirmdienas vakari / ceturtdienas rīti

Pieteikšanās pa tālruni: 26 381 992

Logopēdija
pie Ilzes Bērtulsones
(4 gadi līdz 4. klase)

Logopēde Ilze Bērtulsone nodarbojas ar bērniem, kam ir valodas problēmas, kā arī konsultē vecākus par bērna valodas attīstības jautājumiem. Logopēdiskās nodarbības katram bērnam tiek plānotas individuāli, ņemot vērā valodas traucējumu veidu, bērna vecumu un intelektuālās attīstības līmeni.

Logopēde Ilze Bērtulsone
Nodarbības 1 reizi nedēļā (45 min.)
Maksa - 10 EUR par nodarbību
Pieteikšanās pa tālruni: 29 420 735