Ūdens kaskādes eksponāts un LEGO aprīkojums Centrā “Lielvārdi”

Ar prieku un gandarījumu ziņojam, ka šogad esam sekmīgi īstenojuši projektu “Interešu izglītības iespēju un izglītojošo eksponātu bāzes paplašināšana Izziņas un eksperimentu centrā „Lielvārdi””. Šī projekta mērķis bija Centrā „Lielvārdi” papildināt izglītojošo nodarbību materiālu bāzi un paplašināt interaktīvi izglītojošo eksponātu klāstu ar nolūku veicināt bērnu un jauniešu interesi par eksaktajām zinātnēm un tehnoloģijām, kā arī nodrošināt daudzveidīgākas interešu izglītības iespējas centra apmeklētājiem.

Sadarbībā ar Lauku atbalsta dienestu un ar Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) līdzfinansējumu mūsu Centra āra ekspozīcijā esam izveidojuši ūdens kaskādes eksponātu, uz kura var redzēt darbībā ūdens ratu. Drīzumā šis ūdens rats tiks pilnveidots, lai ar tā palīdzību varētu ražot arī elektrību, piemēram, spuldzītes iedegšanai, tādējādi demonstrējot ūdens plūsmas enerģijas pārveidi elektroenerģijā. Nākotnē plānojam āra nodarbībās ļaut bērniem pašiem radīt savus ūdens rata modeļus un izsecināt, kādam tam jābūt, lai tas funkcionētu pēc iespējas efektīvāk. Kopā ar ūdens kaskādi esam labiekārtojuši arī Arhimēda skrūves, Saules enerģijas strūklakas un Ūdens torņa eksponātus.

Vēl īstenotā projekta ietvaros Centrs “Lielvārdi” ir iegādājies arī daudzveidīgu LEGO aprīkojumu, kas šobrīd jau tiek izmantots interešu izglītības pulciņa nodarbībās. Iegūtais LEGO aprīkojums ļauj caur pašrocīgām darbībām apgūt zināšanas dažādu ikdienā un sadzīvē sastopamu mehānismu un iekārtu darbībā, kā arī apgūt zināšanas robotikas un alternatīvās enerģijas tematikā. Šobrīd jaunieši caur LEGO aprīkojumu apgūst vienkāršo mehānismu darbības pamatprincipus. Kad šīs zināšanas būs sekmīgi apgūtas, varēsim pāriet jau uz robotbūves apguvi.

Projekts īstenots ar Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) līdzfinansējumu pasākumā "Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā". Projekta īstenotājs ir Biedrība „Vidzemes inovāciju un uzņēmējdarbības centrs”, un tas realizēts ar Latvijas Zemkopības ministrijas un Lauku atbalsta dienesta atbalstu.

Atbalstītāji