Nodarbības projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" ietvaros

Centrs "Lielvārdi" piedāvā vērtīgas nodarbības, kas var palīdzēt jauniešiem izvēlēties savu nākotnes profesiju un karjeru. Piedāvājam izglītības iestādēm šīs nodarbības īstenot Eiropas Sociālā fonda projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros, ja konkrētā pašvaldība šajā projektā piedalās.

Apvienotā nodarbība
"3D modelēšanas un 3D printēšanas pamati"
un "Elektronikas pamati"

Piedāvājam vērtīgu, modernu nodarbību 2 h garumā, kurā skolēniem (sākot no 4. klases) būs iespēja apgūt divas dažādas jomas. 

3D modelēšanas un 3D printēšanas pamati.  Nodarbību sāksim ar stāstījumu un diskusiju, ko nozīmē jēdziens “3D”. Noskaidrosim, kā 3D tehnoloģijas pielieto dažādās industrijās un kādu profesiju pārstāvji pielieto zināšanas šajā jomā. Turpinājumā tiks veikta skolēnu apmācība darbā Tinkercad telpiskās modelēšanas programmatūru un izpildīts praktiskais darbs 3D modelēšanā. Pēc tam seko skaidrojums par telpiskā rasējuma sagatavošanu 3D drukāšanai un drukāšanas procesa demonstrācija. Nodarbības beigu daļā pārrunāsim, kādas ir mūsdienu izglītošanās iespējas Latvijā un pasaulē 3D tehnoloģiju nozarē. Noslēgumā jautājumi un atbildes.

Elektronikas pamati. Skaidrosim, kas ir inženieris, kādas ir inženiera profesionālās un rakstura iezīmes; ar ko ikdienā nodarbojas tieši Elektronikas nozares inženieris. Uzzināsim, kādas Latvijā ir izglītības iespējas, lai kļūtu par elektronikas inženieri; kādos uzņēmums šādi speciālisti var strādāt. Turpinājumā stāstījums, kas ir elektronika, kur to ikdienā izmantojam, un apmācība darbā ar Easy Electronics elektronikas konstruktora komplektiem. Pēc tam seko vairāk nekā 10 praktiskie uzdevumi dažādu elektronikas slēgumu izveidē un teorijas skaidrojums katram piemēram. Nodarbības noslēgumā jautājumi un atbildes.

Skolēnu grupa tiek dalīta uz pusēm - viena daļa apmeklē vienu nodarbības tēmu, otra - otru tēmu. Pēc stundas skolēni mainās vietām, tādējādi 2 stundu laikā visi skolēni ir ieguvuši zināšanas abās jomās. Ideālais, pašiem skolēniem ērtākais grupas lielums - līdz 24 skolēniem, bet varam strādāt arī ar lielāku skolēnu skaitu.

Apvienotās nodarbības ilgums un maksa

  • Aptuveni 2 stundas
  • 10,00 € (t.sk. PVN) no skolēna
  • Grupā minimums 12  / vēlamais maksimums 24 skolēni

 .