Par centru "Lielvārdi"

Centrs aicina ciemos skolēnu un tūristu grupas, kā arī ģimenes, lai caur dažādām praktiskajām nodarbībām un interaktīviem eksponātiem aizraujošā veidā veicinātu dabisko zinātkāri par sevi, apkārtējo pasauli un tehnoloģijām.

Mūsuprāt, izglītības procesa mērķis vairs nav tikai zināšanu apguve! Tas ir process, kurā mēs apgūstam māku un mākslu zināt, kā darīt, kā sadzīvot, kā uzzināt vajadzīgo! Principā, ņemot vērā milzīgo informācijas daudzumu visapkārt, mēs šodien ikviens nemitīgi mācāmies mācīties! Un mēs “Lielvārdos” mācām bērnus mācīties!

Četru gadu darbības laikā pie mums uz tematiskajām mācību nodarbībām ciemos bijuši vairāk nekā 11 tūkstoši skolēnu no 54 Latvijas novadiem. Visbiežākie ciemiņi ir no Rīgas, Ogres, Jēkabpils, Mārupes novadiem, bet esam uzņēmuši skolēnus arī no Liepājas, Ventspils, Alūksnes, Dagdas un Daugavpils novadiem. 

Kārtības priekšraksts ciemiņiem

  • Esi labvēlīgs, draudzīgs un izrādi savstarpēju cieņu.
  • Katrs ir atbildīgs par savām mantām. 
  • Katrs ir atbildīgs par savu drošību.
  • Lieto centra aprīkojumu ar gudrību un cieņu, nevis ar spēku!
  • Neienes centra telpās ēdienus un dzērienus.
  • Lūgums centra telpās uzvesties klusu un neskriet!
  • Ieejas biļete ir apliecinājums, ka esi piekritis šiem noteikumiem!
  • Paldies, ka esi atnācis ciemos!

Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .