Par centru "Lielvārdi"

Mūsuprāt, izglītības procesa mērķis vairs nav tikai zināšanu apguve! Tas ir process, kurā mēs apgūstam māku un mākslu zināt, kā darīt, kā sadzīvot, kā uzzināt vajadzīgo! Principā, ņemot vērā milzīgo informācijas daudzumu visapkārt, mēs šodien ikviens nemitīgi mācāmies mācīties! Un mēs “Lielvārdos” mācām bērnus mācīties!

Kārtības priekšraksts ciemiņiem

  • Esi labvēlīgs, draudzīgs un izrādi savstarpēju cieņu.
  • Katrs ir atbildīgs par savām mantām. 
  • Katrs ir atbildīgs par savu drošību.
  • Lieto centra aprīkojumu ar gudrību un cieņu, nevis ar spēku!
  • Neienes centra telpās ēdienus un dzērienus.
  • Lūgums centra telpās uzvesties klusu un neskriet!
  • Paldies, ka esi atnācis ciemos!

Nodarbības ESF projekta ietvaros

Interešu izglītības centrs "Lielvārdi" realizē nodarbības ESF projekta Nr. 8.3.2.2/16/I/001 "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" ietvaros”. Centrs īseno nodarbību ciklu "Jaunie dabas pētnieki" Lielvārdes pamatskolas  izglītojamajiem un "Dizains un tehnoloģijas" Lielvārdes pamatskolas un Jumpravas vidusskolas izglītojamajiem.